İBB’nin AK Partili Kavakcı’ya verdiği burs için savcılıktan takipsizlik kararı

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın AK Parti periyodunda İBB şirketi Metro A.Ş’de işe başladıktan 2 hafta sonra verilen burs ile ABD’ye “siyaset” eğitimine gönderilmesine ait devrin İBB yöneticileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan hata duyurusunda takipsizlik kararı çıktı. İBB, kelam konusu karara itiraz etti. Belediyenin itirazında, Kavakcı’nın işe başlar başlamaz burs verilmesinin kuşkulu olduğu, burs kontratının ihlal edildiği vurgulandı.

İBB Teftiş Konseyi, verilen bursları incelemeye alarak AK Parti İstanbul Vilayet Bayan Kolları Lideri Rabia İlhan Kalender, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında süreç başlatmıştı. İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş’de istihdam edilen ve 155 bin dolar ile 59 bin TL burs alan Kavakçı’nın yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ait devrin İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali Yandır ve Genel Müdürü Ömer Yıldız hakkında “hizmet nedeniyle inancı berbata kullanma” argümanıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na cürüm duyurusunda bulunulmuştu.

‘KAMU İSMİNE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA’ KARAR VERİLDİ

Sözcü’den Hasret Güvemli’nin haberine nazaran, hata duyusunda karar çıktı. Savcılık 1 Haziran 2022 tarihinde, şüpheliler hakkında kamu ismine kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bursların geri ödenmesi için başlatılan süreçler ise sürüyor. Kararda ihtilafın Metro İstanbul A.Ş. İle Ravza Kavakçı Kan ortasında imzalanan 1 Ocak 2009 tarihli mukavelesinden kaynaklandığı, kontratın İBB Hukuk Müşavirliği’nin olumlu mütalaası alınarak imzalandığı belirtildi. Burs kontratının incelenmesinde yurt dışı eğitim sonrası mecburi hizmet kuralının getirildiği ve hukuk müşavirliği mütalaasına uygun olarak şirket menfaatinin garanti altına alındığı kaydedildi.

Aynı devirde gerek Metro İstanbul A.Ş gerekse başka belediye iştiraki şirketler bünyesinde gerekli kuralları taşıyan çalışanlara emsal mahiyette yurt dışı eğitim burs imkanının sağlandığı söz edilerek “Teftiş şurası raporunda belirtilen konuların hukuk mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken kontrattan kaynaklanan türel ihtilaf mahiyetinde olduğunun değerlendirildiği, atılı cürmün maddi ögesini oluşturan şirketin mal varlığı aleyhine ve şirket ziyanına, oburlarının menfaatine tasarrufta bulunma kasıtları da bulunmayan şüphelilerin üzerlerine atılı ‘Hizmet Nedeniyle İtimadı Berbata Kullanma’ hatasının somut olayda yasal ögeleri itibariyle oluşmadığı anlaşıldı” denildi.

İBB, ‘ŞİRKETİ ZİYANA UĞRATTI’ DEDİ

İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş karara itiraz ederek “kovuşturmaya yer olmadığına” ait kararın kaldırılmasını ve şüphelilerin cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmasını talep etti. Burs şartlarını taşımayan işçiye burs imkanı sağlayan, burs mukavelesine muhalif hareket eden bursiyere rastgele bir yaptırım uygulamayan şüpheliler kendilerine tanınan yetkiyi berbata kullanarak öbürleri menfaatine hareket ettiği ve şirketi ziyana uğrattığı belirtildi.

İtiraz yazısında, idare konseyi kararının şüpheliler tarafından ihlal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“*Bursiyer Ravza Kavakçı Kan, 16.12.2008 tarihinde müvekkil şirkette (Metro İstanbul) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde uzman olarak işe başlamış olup, işe başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra doktora eğitimi için çalışan bursuyla ABD’ye gönderilmesine karar verilmiş ve kendisi ile 01.01.2009 tarihli burs kontratı imzalanmıştır.

*Bu burs kontratı kapsamında Ravza Kavakçı Kan, yurtdışında ‘siyaset alanında” doktora yapmıştır.

*‘Siyaset’, Metro İstanbul’un iştigal alanı içerisinde bulunmamaktadır. Hatta şirket iştigal faaliyetleri ile dolaylı dahi olsa bir bağı bulunmayan bu alanda Ravza Kavakçı Kan’ın yurt dışına gönderilmesi alınan İdare Konseyi kararının ihlal edildiğini göstermektedir.”

‘HUKUKA TERS HALDE LEHİNE KULLANDIRILDI’

İBB Hukuk Müşavirliği’nin “olumlu” mütaalasının da şüpheliler tarafından ihlal edildiğine dikkat çekilerek şu tabirlere yer verildi:

“*Mütalaada da idare şurası kararında olduğu üzere işçilerin şirketin iştigal alanı ile sonlu olmak üzere eğitim için yurt dışına gönderilebileceğini söz etmektedir.

*Oysa Ravza Kavakçı Kan’a şirketin iştigal alanı ile ilgili olmayan bir alanda burs verilmiştir. Şüpheliler kamuya ilişkin bir şirketin imkan ve kaynaklarını vazifelerinin kendilerine sağladığı yetkiyi kullanarak hukuka alışılmamış biçimde Ravza Kavakçı Kan lehine kullandırmışlardır.

*Anılan İdare Şurası kararında gelecek vadeden işçilere burs verilmesi gerektiği açıkça belirtilmesine karşın, Ravza Kavakçı Kan’ın işe başlar başlamaz kendisine burs verilmesi şüphelidir.”

‘BURS MUKAVELESİ İHLAL EDİLDİ’

Burs kontratının bursiyer Ravza Kavakçı Kan tarafından ihlal edildiğine de dikkat çekildi. Metro İstanbul A.Ş’nin taraflar ortasında akdedilen kontrata uygun hareket ederek, bursiyer Ravza Kavakçı Kan’a çeşitli tarihlerde olmak üzere toplamda 155 bin 035 dolar ve 58 bin 781 TL ödeme yaptığı fakat bursiyer Kavakçı’nın kontratta taahhüt ettiği hiçbir yükümlülüğe uymadığı vurgulandı. Şüphelilerin mukaveleyi feshedip kelam konusu fiyatı bursiyer Ravza Kavakçı Kan’dan tahsil etmek yerine bursiyer aleyhine rastgele bir yaptırım uygulamayarak şirketi ziyana uğrattıkları kaydedildi.

‘ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÜNİVERSİTEDE DERS VERDİ’

İtiraz yazısında burs mukavelesinin nasıl ihlal edildiği şöyle sıralandı:

“*Personelin yurtdışındaki eğitim müddetinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde misyonuna dönmek üzere patrona müracaat etmesi zaruridir.

*Ravza Kavakçı Kan’ın eğitimin 27.07.2013 tarihinde tamamladığı anlaşılsa da bu tarihten 15 gün içerisinde bursiyerin işbaşı için müracaat ettiğine dair rastgele bir evrak bulunmamaktadır.

*Sözleşmede; çalışanın eğitim sonrası yurda dönüşünde, mecburi hizmet müddetinde patronun işyeri haricinde hiçbir yerde fiyatlı yahut fiyatsız çalışmayacağı, danışmanlık hizmeti vermeyeceği düzenlenmiştir.

*Ancak Ravza Kavakçı Kan 10.02.2014 ve 20.06.2014 tarihleri ortasında İstanbul’da bulunan müvekkil şirkette çalıştığı periyotta Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesinde ders vermiştir.

*Ravza Kavakçı Kan mecburi hizmet mühletini tamamlamadan 18.06.2015 tarihli dilekçesi ile ‘milletvekili seçilmesi nedeniyle mecburi hizmet mühletince iş akdinin askıya alınması’ talebinde bulunmuştur.

*Müvekkil şirket kayıtlarında bu dilekçeye karşı verilmiş bir karşılığa rastlanmamıştır. Ravza Kavakçı Kan 25. Devir milletvekilliği sonrasında kesintisiz olarak 26. Periyot ve 27. Periyotlarda de milletvekili seçilmesine karşın müvekkil şirkete bu husus ile ilgili olarak da bildirimde bulunması gerektiği halde rastgele bir bildirimde bulunmamıştır.” (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.