İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye...

İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye…

Yıl sonunun yaklaşmasıyla kamuda 4/D statüsünde çalışan işçiler, “İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?” “4 D’li işçiye tediye parası ne kadar ödenecek?” araştırmalarını yoğunlaştırdı. 6772 sayılı kanun gereği kamuda çalışan işçiler, yılda 4 defa tediye ödemesi alıyor. Tediye ödemeleri, işçinin 52 günlük çıplak ücret tutarına göre hesaplanıyor. İşte, 2021 ilave tediye 4. taksit ödemeleri hakkında merak edilen soruların yanıtları…

İLAVE TEDİYE 4. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuda çalışan işçilerin 6772 sayılı kanun ile belirlenen ilave tediye ödemelerinin 4. taksiti, 17 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

Bununla birlikte, maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

619f797066a97ccbf104e079

4 D’Lİ İŞÇİYE TEDİYE PARASI NE KADAR ÖDENECEK?

İlave tediye ödemeleri, kamuda çalışan işçilerin 52 günlük çıplak ücret tutarı üzerinden hesaplanıyor. Verilecek tediye paraları brüt ücret hesaplanıyor ve bundan gelir ve damga vergisi ile SGK primi kesintisi yapılıyor. Buna göre, en düşük ödeme 1.108 lira olurken, bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 TL tediye ödemesi alacak.  

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

Bir çalışanın ilave tediye ödemesi alabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,Genel ve katma bütçeli kurumlar,Belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçiler,Kamu iktisadi teşekkülleri,Özel bütçeli idareler gibi kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.