Türkiyenin gıdada ulusal yol haritasını açıklandı

Türkiyenin gıdada ulusal yol haritasını açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, çevrimiçi gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası Lansmanı’na katıldı. Bakan Pakdemirli, dünyanın son yıllarda gıda güvensizliğine neden olan bir dizi küresel sorunla yüzleştiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, son 3 yılda yapılan projeler sayesinde gıda arzı ile ilgili sorun yaşanmadığını belirterek, “Aslında ülke olarak 2019 yılından itibaren yani zirveden çok önce çalışmalara başlamıştık. Bu zirve kapsamında da uluslararası paylaşımlarla yapılan çalışmalarımızı güncellemiş olduk. Buna göre; gıda sistemlerimiz içerisinde üretici örgütlerimizin güçlendirilmesi, üretimde verimliliğin arttırılması, üreticilerimizin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, kadınlar ve genç çiftçilerimizin, küçük ölçekli ve aile işletmelerimizin desteklenmesi, üreticilerimize makul fiyatlarla üretim girdilerine erişimi, sera gazı emisyonunun azaltılması, doğal kaynaklarımızın ve biyoçeşitliliğimizin korunması, su kaynaklarımızın verimli yönetimi, gıda okuryazarlığının arttırılması ve döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm uygulamaları ile birlikte gıda kaybı ve israfının azaltılması, sağlıklı ve dengeli beslenme, besin değeri yüksek gıdaya özellikle dezavantajlı grupların adil erişimi, üretim planlaması ve arz ile talebin dengeye getirilmesi, tarımsal finansmana erişimin güçlendirilmesi, tarımsal sigorta sistemimizin daha güçlü hale getirilmesi, tarımsal yayım servisleri ve akademi arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, iklim değişikliği ve gıda krizlerine karşı gıda sistemlerinin dayanıklılığının arttırılması, tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve daha fazla Ar-Ge yatırımı gibi birçok konuda gelişmeye açık alanları tespit ettik” dedi.

ULUSAL YOL HARİTASINDA 10 ÖNCELİKLİ HEDEF 

Bakan Pakdemirli, 2030’a kadar sürdürülebilir bir şekilde gıda sistemlerinin iyileştirilmesi için, 3’üncü Tarım Orman Şurası eylemleri ve Su Şurası sonuçlarının yanı sıra, çevre ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin geliştirilerek sağlanması, özellikle kırsal alanlarda yoksulluğun azaltılması konularına odaklanacaklarını belirterek, “Tüm tarafların da görüşlerinin alındığı bu süreç sonucunda da gıda sistemlerimizi dönüştürmek için 10 öncelikli hedef ve 117 eylem ortaya çıktı. Gıda sistemlerimizin iyileştirilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarından üreticilere kadar geniş bir yelpazedeki paydaşlarımızın görüşleri ile hazırladığımız ulusal yol haritamızı, yani 10 öncelikli hedefimizi kamuoyuna sunuyorum. ‘Güvenilir ve besleyici gıdaya özellikle hassas grupların adil erişiminin geliştirilmesi, yenilikçi yöntemlerle denetim ve kontrolleri güçlendirerek halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin geliştirilmesi, tarım ve gıda sektöründe tedarik ve değer zincirinin sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi ve gıda kaybı ve israfının azaltılması, tüketicilerde bilinçliliğin arttırılması ve sürdürülebilir tüketimin teşvik edilmesi, iklim değişikliğine uyumlu üretim modellerinin iyileştirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması, tarım ve gıda sektöründe dezavantajlı gruplar için daha kapsayıcı politika ve tedbirler geliştirilmesi, kırsal hayatın canlandırılması, iklim değişikliği, doğal afetler ve beklenmeyen krizlere karşı gıda sistemlerinin dayanıklılığının arttırılması” ifadesini kullandı.

GIDAYA HERKESİN MAKUL FİYAT İLE ERİŞİMİ

Bakan Pakdemirli, 10 öncelikli hedefe ulaşabilmek için ortaya koydukları eylemlere ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin yol haritasında bu 10 öncelikli hedefe ulaşabilmek için ortaya koyduğumuz eylemler arasında öncelikli olarak; besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi, gıda kaybı ve israfının azaltılması, gıda bankacılığı uygulamalarının güçlendirilmesi, okul beslenmesi programları, tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğin arttırılması, iklim değişikliği ve doğal afetler kaynaklı acil durumlara ve gelecekteki krizlere karşı gıda güvenliğin sağlanması gibi konular yer almaktadır. Ayrıca, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, su kirliliğinin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve doğaya uyumlu üretim, Ar-Ge alt yapısının geliştirilmesi ve dijital dönüşümün hızlandırılması, kadınlar ve gençlerin tarım ve gıda sektöründe istihdamı ve insana yaraşır iş fırsatlarının geliştirilmesi, E-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılması ve arazi bankacılığı konuları da sürdürülebilir gıda sistemlerinin iyileştirilmesi için vazgeçilmez hususlar olup, bu konular da eylemlerimiz arasında yer almaktadır. Gıda sistemlerinin dönüştürülmesinin hem ulusal hem de küresel ölçekte iletişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi ile başarılabileceğine inanıyoruz. Bu bakımdan, başta Birleşmiş Milletler nezdinde olmak üzere, ulusal, bölgesel ve küresel çapta iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.