Yargıtay’dan kiracılar için emsal karar

Yargıtay Hukuk Genel Şurası, kiracıları yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

İHA’nın haberine nazaran; kiracısına tahliye taahhütname imzalatan mülk sahibi, dükkanı boşaltılmayınca mahkemeye başvurdu.

İş yerini tam 4 sene boyunca kullanan kiracının, son kira periyodu başında verdiği taahhütname dükkanı boşaltacağını kayıtsız ve kuralsız olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Davalının noter kanalıyla yapılan ihtar ve ikazlara karşın yazılı taahhüdüne uymadığını ileri sürerek taahhüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep ettti.

Dava reddedildi

Davalı esnaf ise davaya destek yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira kontratının imza edildiği tarihten evvel alındığını, davacının taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön kaidesi olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi manevi cebir altında imzalattığını öne sürdü. 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

Mülk sahibi kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yine yapılan yargılamada Sulh Hukuk Mahkemesi, birinci kararında direndi.

Mülk sahibi haklı bulundu

Davacı mülk sahibi bu kararı da temyiz edince bu kere devreye Yargıtay Hukuk Genel Şurası girdi. Konsey, oy çokluğu ile mülk sahibini haklı buldu.

“Kiracı savını ispat etmekle hükümlüdür”

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kararda şu sözlere yer aldı:

“Davacı, davalının yazılı taahhüdüne uymadığını ileri sürerek taahhüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı avukatı, davaya destek yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira kontratının imza edildiği tarihten evvel alındığını, davacının, taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön kuralı olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi müvekkiline manevi cebir altında imzalattığını öne sürmüştür. Bu halde imza edilen taahhüt tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktan uzak olduğundan geçerli olmadığını, davacının berbat niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Lakin; maddelerde ispat yükü, tez edilen olaya bağlanan tüzel sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Tahliye taahhütnamesinin kira mukavelesinden evvel imzalatıldığını argüman eden davalı kiracı bu argümanını ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda mahkemece ispat yükümlülüğü karşıt çevrilerek davanın reddine karar verilmesi yanlışsız değildir. Mahkemenin direnme kararının bozulmasına oy çokluğu ile hükmedilmiştir.”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.