Bakan Işıkhan: “Kadınlarımıza sunulmak üzere 1 milyar lira destek ile projemize ilk adımı atıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların çalışma hayatına katılmaları ve sürekliliğin sağlanması için hayata geçirilen “İş Pozitif” programının tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Kadınlarımıza sunulmak üzere 1 milyar lira destek ile projemize ilk adımı atıyoruz” dedi.

Kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının sağlanması için gerçekleştirilen “İş Pozitif” programının tanıtım etkinliği İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kadın istihdamının artırılması açısından işverenlerin teşvik edilmesi, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi gibi pek çok çalışmayı kapsayan programın tanıtımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

“İş pozitif” projesi kapsamında kadınlarımıza sunulmak üzere 1 milyar lira destek ile projemize ilk adımı atıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, bir toplumun medeniyet seviyesinin kadınlara verdiği değerle ölçülmesi gerektiğini ifade ederek, “Hamdolsun ki bir kadını baş tacı yapan bir kültürün mirasçılarıyız. Bizim medeniyet anlayışımızda kadın yeri geldiğinde devletimizde kurucu, yeri geldiğinde vatan müdafaamızda bir nefer, yeri geldiğinde kalkınma sürecinde çalışan ve üreten bireyler olarak toplumsal hayatımızda aktif rol almıştır. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların toplumsal yaşamda ve ekonomik süreçlerde güçlü bir konumda yer almasının önemi açıkça ortadadır. Farklı nedenlerle olsa dahi ülkemizde kadın istihdam oranları incelendiğinde ne yazık ki arzu edilen noktada olmadığımızı görüyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını desteklemeyi bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyoruz. Sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden siyasete her zaman yanlarında olduğumuz gibi çalışmak, üretmek ülkemize ve milletimize değer katmak isteyen bütün kadınlarımızı destekliyoruz. Bu noktada özellikle kamu istihdam kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz proje ve aktif iş gücü programlarımızla ve özel politikalarımızla kadınlarımızın istihdam edilebilmelerini sağlıyoruz. İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleşmesini sağlamış durumdayız. Eğitim, özellikle nitelikli iş gücünü arttırma noktasında çalışma hayatı politikalarımızın merkezinde yer alan en önemli konulardan bir için. Bir erkeği eğiten bir kişi yetiştirmiş olur. Yine 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız. Sadece danışmanlık hizmeti alan kadınlarımızın sayısına baktığımızda bile kadınlarımızın çalışma isteği ve azmini görebiliyoruz. Kadınlarımızın bilgi, beceri ve donanımlarının artmasıyla toplumsal gelişimimize kazandırılacak muazzam zenginliği öngörmek hiç de zor değildir. Bakanlık olarak ‘İş pozitif’ projesi kapsamında doğrudan kadınlarımıza sunulmak üzere 1 milyar lira destek ile projemize ilk adımı atıyoruz. Tabii bu rakam Bakanlığımızın önümüzdeki süreçte başlatacağı programlar ve diğer bakanlıklarımızla imzalayacağımız protokoller neticesinde ciddi bütçe ve desteklerle daha da büyüyecek ve kadınlarımızın istihdamına çok önemli katkılar sunacaktır” dedi.

“6 binden fazla kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık”

Bakanlık olarak kadın istihdamına sağladıkları desteklerden bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda asırlık eserlere imza attık. İstikrarsızlıklarla, terörle, siyasi çekişmelerle kaybettiğimiz yılları telafi ettik, ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Sanayileşmede, yatırımda, üretimde, Ar-Ge’de büyük kazanımlar elde ettik. OSB’lerde çalışan sayımızı 415 binden 2,6 milyona, ihracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarımızı 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 272 bine çıkardık. Şimdi Türkiye Yüzyılı’nda yatırımcımızla, girişimcimizle, emekçi kardeşlerimizle omuz omuza, sırt sırta vererek ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştırmak adına aşkla şevkle çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye’yi kadın-erkek hep birlikte inşa ediyoruz. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi’nin önemli başlıklarından biri ‘Kadın Girişimciliği İnisiyatifi’ni başlattık. 7 Türk teknoloji girişimimizin ‘Turcorn’umuzun 4’ünün kurucuları kadın girişimcilerimiz. KOSGEB programlarımızda da kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programıyla son 2 yılda, 57 bin kadınımızın istihdamını gerçekleştirdik. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Programları ile son 10 yılda 70 bin kadın girişimcimize 13 milyar lira destek verdik. KOBİ Finansman Destek Programı ile de 6 binden fazla kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık. Sürdürülebilir bir kalkınma için kalkınma ajanslarımızın 2024 yılı önceliğini “Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği” teması olarak belirledik. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayan 201 projeye Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 1,4 milyar lira destek verdik. Yine hedef kitlesi kadınlar olan 4 projeye Cazibe Merkezlerini Destekleme Programımız kapsamına aldık. 302 milyon lira destekte bulunduk. Kadın istihdamını güçlendiren, kadınlarımızın sosyal yaşamlarını iyileştiren 390 projeye kalkınma ajanslarımız aracılığıyla 580 milyon lira destek verdik. Deprem bölgesindeki kadınlarımızı hiçbir zaman unutmadık, ihmal etmedik. Kurduğumuz atölyelerle, sosyal satın alma programlarıyla, kadın kooperatifleri destekleriyle, deprem bölgemizde kadınlarımızın istihdamını, sosyal ve ekonomik kalkınmalarını ve girişimcilik ekosistemindeki konumlarını güçlendiriyoruz. Ayrıca Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı işbirliğinde yürüttüğümüz “Deprem Sonrası KOBİ’lerin Canlanması Projesi”nde kadın işletmecilerimize ödemelerde öncelik sağlıyoruz. Program kapsamında, 4 bin 900 kadın işletmecimize destek ödemesi yaptık. TÜBİTAK programlarımızla bilimde ve teknoloji girişimciliğinde kadınlarımızın varlığını güçlendirdik. Son 22 yılda TÜBİTAK eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programlarımız kapsamında 143 bin kadın araştırmacıya 15,7 milyar lira destek verdik. Akademi ve kamuya yönelik programlarımızda 18 bin kadın araştırmacımızı destekledik. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştüren Girişimcilik Destek Programımızla 416 kadın girişimcimize 417 milyon lira hibe desteği sağladık” diye konuştu.

“2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40’a, kadın istihdam oranının yüzde 36’ya yükseltilmesi en ciddi hedeflerimizden”

Kadınların istihdam edilmesinin önemine dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “Bu proje, sadece bugünün değil, yarının Türkiye’sinde de kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olacaktır. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak, toplumsal refahı artırabiliriz. Kadınlar ellerinin değdiği her alanda önemli bir katma değer oluşturuyor, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyorlar. Bu bağlamda kadınların her alanda görünür olmalarına ve inisiyatif almalarına ilişkin ne gerekiyorsa yapmak için durmadan çalışıyoruz. Nitekim, 12. Kalkınma Planı’nda da kadınların çalışma hayatına katılmalarının önemine vurgu yapıyoruz. 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40’a, kadın istihdam oranının yüzde 36’ya yükseltilmesi en ciddi hedeflerimizden. 2002 yılında yüzde 28 olan kadınların işgücüne katılma oranı 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 36’ya yükselirken aynı dönem için kadın istihdamı oranı ise yüzde 25’ten yüzde 32’e çıktı. 2018 yılından bugüne kadar 81 ilde gerçekleştirdiğimiz Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerlerinde, 296 etkinlik ile 750 binden fazla kişiye ulaştık. Kadın kooperatifçiliği ve kadın girişimciliğini geliştirmek adına bakanlığımız, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlığı işbirliğinde kadın kooperatiflerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ ile 18-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadınlara mesleki beceri ve güçlenme eğitimleri veriyor, dijital bir platform aracılığıyla iş ve eğitim fırsatları sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda kadınların yüzyılı yapacağız. İleriye dönük hedeflerimizi planlarken, politikalarımızı oluştururken kadın istihdamını özellikle önemsiyoruz. 2024 yılının kadın istihdamı seferberliği yılı olacağına inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın iş birliğiyle 30 Ocak 2024 tarihinde ‘Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara’ Programımızı gerçekleştirdik. Kadın girişimciliği ve istihdamının desteklenmesi amacıyla çok kapsamlı iki protokol imzaladık. Önümüzdeki süreçte protokolleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız kazandıracağız” şeklinde konuştu. – İSTANBUL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx